Eddy Roosen

Technicum

info@technicum.be
In onze school staat de leerling centraal. De school is meer dan een verzameling gebouwen waarin men jongens en meisjes dag in dag uit een massa leerstof inlepelt. Kennisoverdracht blijft weliswaar één van de meest essentiële taken, maar het pedagogisch project van onze school stelt als ideaal de totale ontwikkeling van jongeren tot vrije, vaardige, mondige, kritische en creatieve volwassenen voorop. We willen dat elke jongere maar ook elk personeelslid zich goed voelt op school en graag naar school komt. Zo kunnen we onze leerlingen maximale ontplooiingskansen bieden.